Professor and Chairman

Chen, Ke-Horng

Associate Professor and Associate Chairman

Chi, Tai-Shih

Chair Professor

Wang, Li-chun
Chen, Sin-Horng

Distinguished Professor

Riichiro Shirota
 Chao, Chang-Po
Hung-Pin(Charles) Wen

Professor

 Su, Chau-Chin
Chiou, Jin-Chern
Chang, Wen-whei
Watanabe, Hiroshi
Feng, Kai-Ten
Chiu, Yi
Hao-Chiao Hong
Hung, Chung-Chih
Wu, Sau-Hsuan
 Tsai, Shang-Ho (Lawrence)
Charles T. M. Choi
 Chieh-Chih (Bob) Wang
Shaw-Hwa Hwang

Associate Professor

  • Job title: Associate Professor
  • Name: Wang, Yih-Ru
  • Office Tel No.: 03-5712121ext31844
Wang, Yih-Ru
Tien, Po-Lung
 Huang, Yu-Lun
 Huang, Sheng-Chieh
Chiueh, Her-Ming
Liao, Yu-Te
HONG-HAN SHUAI

Assistant Professor

Chia_Hung Chen
Wei-Chen Huang